1 Dünya Savaşı

1 Dünya Savaşı

1. Dünya Savaşı, Birinci Dünya Savaşı, 1914 yılında ilk olarak Avrupa'da başlamış, ancak dünyanın her tarafındaki ülkelerin katılması ve diğer kıtalarda bulunan sömürgelere de yayılması nedeniyle "dünya savaşı" olarak isimlendirilmiştir. 1914 yılında başlayan savaş 1918 yılında sona ermiştir. 30 Ekim 1918'de Osmanlı Devleti Mondros Ateşkes Antlaşmasını imzalayıp savaştan çekilmiştir.

1. Dünya Savaşı'nın Nedenleri

Osmanlı Devleti'nin yıkılmasını ve Osmanlı toprakları üzerinde yeni bağımsız bir Türk Devleti'nin kurulmasını hazırlayan 1. Dünya Savaşı, gerek dünya tarihi bakımından gerekse Türkiye tarihi bakımından oldukça büyük bir önem taşımaktadır. Savaşın birçok nedeni vardır. Bu nedenleri özel nedenler ve genel nedenler üzerinde incelersek daha iyi olur.

1. Dünya Savaşı'nın Genel Nedenleri

Fransız İhtilali'nin getirdiği yeni bakış açısı ve görüşler hem siyasal olarak hem de sosyal olarak büyük değişiklikler yapmıştır. Milliyetçilik düşüncesi özellikle 1900'lü yılların başında etkisini göstermeye başlamıştır. 1815 yılında Viyana Kongresi ile Avrupa'ya yeni bir statü getirilmiş ve buna göre de güçler dengesi kurulmuştur. Özellikle 1870 Sedan Savaşı ile Alman ve İtalyan birliklerinin kurulması ve bu devletlerin girişimlerde bulunmaları Viyana Kongresi statüsünü ve güçler dengesini büyük ölçüde değiştirmiştir.

1800'lü yıllarda önem kazanmış diğer bir gelişme de sanayileşmedir. Sanayileşmenin sonucunda sömürgecilik ortaya çıkmış ve büyük devletlerin çıkar çatışmaları Afrika ve Uzak Doğu'ya kadar yayılmıştır. Ham madde ve pazar arayışı hızlanmış, bütün devletler sömürge yarışına girmiştir. Bazı devletlerin siyasi birliklerini geç kurmaları blokların ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bloklar hızla silahlanarak yeni bir savaşın ortamını hazırlamıştır.

Genel nedenler kısaca şöyle açıklanabilir:
 • Avusturya-Macaristan İmparatorluğunun veliahtı Ferdinand'ın bir Sırplı tarafından öldürülmesi
 • Milliyetçilik düşüncesi
 • Sömürgecilik (ham madde ve pazar arayıcılığı)
 • Avrupa devletleri arasındaki ekonomik ve siyasi rekabet (Özellikle de Almanya ve İngiltere arasında)
 • Aşırı silahlanma hareketi 1. Dünya Savaşı'nın başlamasındaki en önemli etkendir.
1.Dünya Savaşı'nın Özel Nedenleri

Devletlerin izlediği politika ve çeşitli çıkarlar bu devletleri karşı karşıya getirmiştir. Devletler bu savaşta iki gruba ayrılmıştır:

1. Dünya Savaşı İttifak Devletleri: Almanya, Avusturya-Macar imparatorluğu, İtalya (1915'e kadar), Bulgaristan, Osmanlı Devleti

1. Dünya Savaşı İtilaf Devletleri: İngiltere, Rusya, Fransa, İtalya (1915'ten sonra), Sırbistan, Japonya, Romanya, Portekiz, ABD, Brezilya, Yunanistan.
Bu rekabet İttifak ve İtilaf devletleri arasında meydana gelmiştir. Kendi çıkarları doğrultusunda devletler iki gruba ayrılmıştır.Savaş başlamadan önce bu devletlerin durumuna bakılacak olursa;

Almanya: Siyasal olarak birliklerini kurduktan sonra ekonomisinde büyük bir canlanma meydana gelmiştir. Birliği geç kurduğu için sömürgeciliğe de geç başlamıştır. Yeni sömürgeler elde etmek ve denizlere hakim olmak konusunda İngiltere ile rekabete girişmiştir.

İngiltere: Almanya'nın hem siyasi hem de ekonomik açıdan güçlenmesi İngiltere'yi rahatsız etmiştir. Kendisine rakip olabilecek ülkelerden kurtulmak ve Alman birliği ile bozulan güç dengesini yeniden kurmak istemiştir. Almanya'nın denizlerde güçlenmesinden de rahatsız olmuştur.

Fransa: Almanya ile yaptığı savaşta kaptırdığı bölgeleri geri almak istemektedir. Bu sebepten Almanya'ya karşı düşmanlık beslemektedir.

Rusya: Panislavizm ilkesi ile balkanlara yayılmak istemektedir. Rusyan'nın amacı boğazları ele geçirip Akdeniz'e inmekti.

İtalya: Sömürgecilikte geri kalmış bu nedenle yeni sömürgeler ele geçirmek istemektedir. Onun da amacı tıpkı Rusya gibi Akdeniz'e hakim olmaktır.

Avusturya-Macaristan: En büyük düşmanı Rusya ve onu destekleyen Sırbistan'dır. Panislavizme ve Balkanlar'daki Rus etkisine karşı mücadele etmiştir.

Osmanlı Devleti: Osmanlı Devleti hem Trablusgarp hem de Balkan Savaşları'nda en değerli topraklarını kaybetmiş ve kaybettiği bu toprakları geri almak için Almanya'nın yanında savaşa girmiştir.

ABD: İlk başta ABD bu savaşa girme taraftarı olmamıştır. Ancak Almanya'nın girdiği deniz savaşında Amerikan ticari ve yolcu gemilerini hedef almaya başlaması ABD'yi çok rahatsız etmiştir. Amerika'nın Avrupa'daki ticaretine zarar vermeye başlamıştır. Bunun dışında Almanya Meksika Hükümeti'ni ABD'ye karşı savaşa teşvik etmesi ABD'nin bu savaşa girmesine neden olmuştur.

1. Dünya Savaşı'nın Sonuçları:
 • Bu savaşa kadar büyük bir imparatorluk olan Osmanlı Devleti, Çarlık Rusya'sı, Avusturya Macaristan İmparatorlukları yıkılmıştır.
 • 1. Dünya Savaşı sonunda yıkılan imparatolukların yerine yendi devletler kuruldu.
 • Bazı ülkelerin rejimlerinde değişiklik oldu. Rusya’da kominizim, Almanya’da Nazizm, İtalya’da Faşizm, Türkiye’de Cumhuriyet.
 • Dünyanın siyasi haritası değişti.
 • Sömürgecilik isim değiştirerek mandacılık adını aldır.
 • Cemiyet-i Akvam yani Milletler Cemiyeti kuruldu.
 • Savaştan en karlı çıkan devlet İngiltere oldu.
 • Denizaltı, uçak, tank, kimyasal silahlar ilk kez bu savaşta kullanıldı.
 • On milyonun üzerinde insan öldü ve kayboldu.
 • Yeni sınırlar çizilirken milletlerin düşünceleri göz önüne alınmadığından bu yeni sorunlara ve savaşlara neden oldu.
 • Savaştan karlı çıkan ikinci devleti ise Fransa oldu.
 • Savaşta verilen kayıplar nedeniyle açlık ve sefalet baş gösterdi.
 • Fabrikalar, Kültür ve sanat eserleri büyük zarar gördü.
 • Çarlık Rusya yıkılarak yerine Sovyet Rusya kuruldu.
 • Arap topraklarında İngiltere ve Fransa’nın denetiminde yeni devletler kuruldu.
 • İsrail Devleti’nin temelleri bu savaştan sonra atılmaya başlandı.
 • Mondros’tan sonra Anadolu’daki işgallere karşı milli mücadele başladı. Bu durumu İngiliz sömürgeleri de kendilerine örnek aldı.
 • Versay Antlaşma’sı ile Avrupa’nın dengesi bozuldu. Bu durum ikinci dünya savaşına neden oldu.
Son Güncelleme : 28.04.2021 17:26:15
1 Dünya Savaşı ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

1 Dünya Savaşı Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "1 Dünya Savaşı"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Dünya Tarihi
Dünya Tarihi
Dünya Tarihi, Bilindiği üzere, Orta doğuda kanlı bir iç savaş söz konusudur. Zaten Orta doğu bölgesi, Balkanlar ve Kafkasya dünya tarihi boyunca hep karışık bir hal almıştır. Bunun yanı sıra halen etkilerini hissettiren iki dünya savaşını da geri...
Dünyanın En Büyük Yılanı
Dünyanın En Büyük Yılanı
Dünyanın en büyük yılanı kobra yılanına kral kobra yılanı adı verilen dünyanın en uzun ve zehirli yılanıdır. Kobra yılanının uzunluğu 6 -7 metre kadardır. Ağırlığı da 9 kiloya kadar çıkabiliyor. Bu yılan türü Güneydoğu Asya'dan Hindistan'a kadar çok ...
Dünya Nüfusu
Dünya Nüfusu
Dünya Nüfusu, sınırları belli bir alanda hayatını sürdüren insan sayısına nüfus denir. Doğan ile ölen arasındaki farkta, o yerin nüfusunu verir. Dünya üstünde nüfusun dağılışı son derece düzensizdir. illerde bir km2 lik alanda birden çok bin nüfus b...
Dünya Haritası
Dünya Haritası
Dünya Haritası, harita, yeryüzünün tümünün veya belli bir parçasının belirli oranlar dahilinde küçültülüp işaretlenerek bir düzlem üzerinde gösterilmesidir. Yeryüzü düzleme açılmayan kapalı bir şekil olduğundan dolayı küçültme ile birlikte harita pr...
Dünya Ülkeleri
Dünya Ülkeleri
Dünya ülkeleri, dünya üzerinde uluslararası alanda tanınmış olan 194 ülke bulunmaktadır. Bunlardan 193 ülke Birleşmiş Milletlere üyedir. Diğeri ise Vatikan'dır. Ancak dünyada toplam 206 ülke bulunmaktadır. Bunların içinde henüz Birleşmiş Milletlere ü...
Dünya Siyasi Haritası
Dünya Siyasi Haritası
Dünya siyasi haritası, yeryüzündeki belli alanların belirli bir ölçek dahilinde küçültülmüş olan halidir. Bu türdeki haritalarda dünyanın tamamı görülür. Dünyadaki tüm kıtalar, ülkeler, şehirler, kasabalar, denizler, okyanuslar, köyler, ilçeler görül...
Dünya Atlası
Dünya Atlası
Dünya atlası, özellikle okullarda oldukça ihtiyaç duyulan bir materyaldir. Birbirinden farklı çeşitleri bulunmaktadır. Kuşe kağıda baskılı, düz kağıtlara baskılı, ülkelerin siyasi ve coğrafi özelliklerinin hatta bayraklarının da bulunduğu geniş iç...
Dünya
Dünya
Dünya üzerinde geçmiş yıllardan günümüze kadar birçok araştırmalar yapılmıştır. Yapılan araştırmalara göre insan yaşamının sağlanması için gerekli olarak güneş sistemine en yakın gezegenlerden üçüncüsü Dünyadır. Birçok enerjisini ve üzerinde yaşayan ...
Dünya Nasıl Oluştu
Dünya Nasıl Oluştu
Dünya nasıl oluştu, sorusu tabi ki birçok insanın hayatında sorduğu farklı sorulardan biridir. Yapılan araştırmalara göre aslında dünya milyonlarca yıl önceden oluşmuş olan ve günümüze kadar gelmiş olan bir gezegendir. Dünyanın oluşumu aslında dini o...
2.dünya Savaşı
2.dünya Savaşı
2. Dünya Savaşı, 20. yüzyılda dünya etrafında meydana gelen iki savaştan ikincisi olup, dünya milletlerinin hemen hemen hepsinin bulunduğu, 1939'dan 1945'e kadar devam eden küresel bir askeri savaştır. Savaşa zamanın bütün büyük güçleri olan Birleşik...
3.dünya Savaşı
3.dünya Savaşı
3. Dünya Savaşı, 3. dünya savaşı genel olarak bir çok senaryolar çizilerek ve herkes tarafından beklenen savaştır. 1. dünya savaşı ( 1914 - 1918 ) ardından 2. dünya savaşı ( 1939 - 1945 ) gerçekleştikten sonra yapılan incelemeler sonucunda ortaya bir...
Dünya Barış Günü
Dünya Barış Günü
Dünya Barış Günü, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu; 1981'deki 57. Birleşimde " Genel Kurulun Açılış Günü" olan her Eylül'ün 3. Salı Gününü "Uluslar Arası Barış Günü" ilan etmişlerdir. 7 Eylül 2001 tarihinden sonra ise A/RES/55/282 sayılı kararı ile...

 

Dünya Tarihi
Dünyanın En Büyük Yılanı
Dünya Nüfusu
Dünya Haritası
Dünya Ülkeleri
Dünya Siyasi Haritası
Dünya Atlası
1 Dünya Savaşı
Dünya
Dünya Nasıl Oluştu
2.dünya Savaşı
3.dünya Savaşı
Dünya Barış Günü
Dünya Çevre Günü
Dünya Kadınlar Günü
Popüler İçerik
Dünya Çevre Günü
Dünya Çevre Günü
Dünya Çevre Günü, Dünya barışını ve birliğini korumak için kurulmuş olan Birleşmiş Milletler Örgütü 1972 yılında İsveç’in başkenti Stockholm’de 134 ül...
Dünya Kadınlar Günü
Dünya Kadınlar Günü
Dünya Kadınlar Günü, bir diğer adı Dünya Emekçi Kadınlar günü olarak da bilinen 8 Mart Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilmiş uluslararası bir ...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Dünya Tarihi
Dünyanın En Büyük Yılanı
Dünya Nüfusu
Dünya Haritası
Dünya Ülkeleri
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022